اخذ ویزای کاری در انگلستان

همانطور که می دانید یکی از راههای مهاجرت به انگلستان اخذ ویزای کاری انگلیس می باشد. افرادی که ویزای کاری انگلیس را دریافت می نمایند اجازه ی اقامت کاری در انگلیس را داشته و نهایتا با داشتن این ویزا به مدت پنج سال متوالی می توانند برای اقامت دائم کشورانگلستان اقدام نمایند.

(Skilled Worker) ویزای مهارت شغلی 
مهمترین اصل برای اخذ ویزای کار انگلیس.داشتن پیشنهاد کاری از یک موسسه یا شرکت انگلیسی برای کارهای کوتاه یا   Certificate of Sponsorshipیا  COS را داشته باشند.مدرک  Tier 2بلند مدت می باشد.
این موسسات و شرکت ها باید مجوز ضروری ترین مدرک جهت اخذ ویزای کاری انگلیس می باشد که توسط کارفرمای انگلیسی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.مدت زمان بررسی این درخواست در سفارت سه هفته می باشد و متقاضی می تواند سه ماه قبل از تاریخ شروع قرارداد کاری جهت دریافت ویزا اقدام نماید. در این نوع ویزای انگلیس نیاز به افراد با تجربه و ماهر مورد توجه قرار گرفته است یعنی افرادی که از مهارت و تجربه حرفه ای در سطح بالایی برخوردار بوده و  قصد مهاجرت به انگلستان را دارند.
معمولاً در صورتی به این افراد ویزای کاری انگلیس اعطاء می شود که فردی با همان مهارت وتجربه حرفه ای که مقیم انگلستان باشد را نتوان برای آن موقعیت شغلی پیدا کرد و بعد از طی کردن مراحل قانونی شما آن شغل را اخذ نمایید.

سیستم امتیازبندی شناخته می شود  و Point based Visas امروز روش های مهاجرت به انگلیس تحت سیستم امتیاز بندی  متقاضی برای واجد شرایط بودن نیاز به کسب امتیاز در موارد ذیل هستند.
: بیشتر امتیازات ویزای کاری انگلستان مربوط به پیشنهاد شغلی شما در انگلستان است که تا ۳۰ امتیاز شما را پوشش Cos می دهد.   .متقاضی به موجب دانستن زبان انگلیسی می تواند ۱۰ امتیاز کسب کرده در غیر اینصورت با درخواست ویزای IELTSمدرک زبان انگلیسی  کار متقاضی مخالفت خواهد شد.
درآمد : میزان حقوق دریافتی در قبال کار انجام شده نباید از ۲۰۸۰۰ پوند در سال کمتر باشد. (که ۲۰ امتیاز را به خود اختصاص می دهد). تمکن مالی جهت پرداخت امور زندگی برای ماه اول اقامت در انگلستان (ارائه حساب بانکی به میزان ۹۴۵ پوند برای یک دوره ی  ۹۰ روزه) متقاضی به موجب داشتن پول کافی جهت گذراندن امور زندگی ( شامل اسکان ، خوراک و … ) می تواند ۱۰ امتیاز کسب نماید در غیر اینصورت با درخواست ویزای کار متقاضی مخالفت خواهد شد. ذکر شده باشد نیازی به ارائه حساب COS هزینه های متقاضی رو تقبل نماید به شرط انکه صراحتا  در COSدر صورتی که کار فرمای انگلیسی در  بانکی نیست.

تقاضانامه
فرد متقاضی قبل از تسلیم تقاضانامه جهت اخذ ویزای کاری انگلیس باید به موارد ذیل توجه داشته باشند: ضامن معتبر و قانونی درانگلستان داشته باشد. مجوز معتبر برای ضمانت کاری را در اختیار داشته باشد.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون