اخذ ویزای پزشکی انگلستان

کشور انگلستان دارای بهترین بیمارستانها و پزشکان ومتخصصان است.(National Health Services)

 یا سرویس پزشکی ملی در سال ۲۰۱۴ به عنوان بهترین نظام پزشکی درمانی در دنیا شناخته شد.سالانه NHS افراد زیادی از سراسر دنیا برای درمان به این کشور مسافرت می کنند.

شرایط اخذ ویزای پزشکی
افرادی که جهت درمان پزشکی قصد ورود به انگلستان را دارند جهت اخذ ویزای پزشکی انگلیس باید دارای شرایط ذیل باشند:

شرایط و مقررات کلی قوانین مهاجرت در مورد آنان صادق باشد.

بیماری مسری و واگیردار که به سلامت جامعه لطمه می رساند را نداشته باشد.

طول دوره درمان نباید خیلی طولانی باشد.

هماهنگی لازم برای نوع درمان با پزشک یا متخصص انجام شده باشد.

پول کافی جهت پرداخت هزینه های درمان بدون دریافت کمک از منابع دولتی و عمومی را داشته باشد.  

بیمار در پایان دوره درمان به کشور خود بازگردد.

 

شرایط پذیرش بیمارستان

شایان ذکر است که در پذیرشی که شخص بیمار از دکتر معالج یا بیمارستان ارائه می کند می بایستی موارد زیر ذکر شده باشد:

1_نوع بیماری

2_شیوه درمان

3_هزینه درمان

4_مدت درمان

 

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ورود به انگلستان در این گروه

نامه یا اوراق پزشکی تایید شده از سوی پزشک یا متخصصی که نشان دهد هماهنگی لازم برای ادامه درمان انجام شده است.

ارائه مدارک مالی و اوراق بانکی که نشان دهنده ی توان مالی شخص بیمار برای پرداخت هزینه های درمان است.

نامه از کارفرما که نشان دهد جهت انجام امور پزشکی و درمانی به شخص بیمار (کارمند) مرخصی داده است.

در صورتیکه شخص خودفرما باشد باید اوراق مالی و برگه های شرکت که نشان دهنده فعالیت شرکت باشد را به همراه داشته باشد.

مدارک یا اسناد زمین، خانه، مستغلات شخص بیمار ، همسر و یا والدین بیمار

مدارکی که نشان دهد شخص بیمار تمامی هماهنگی ها برای سفر از قبیل هتل یا محلی برای اقامت و را انجام داده است.

صورتحساب های بانکی شش ماه گذشته.

در صورتیکه پزشک یا متخصص معالج تشخیص دهد که دوره درمان تمام نشده و بیمار هنوز نیاز به مراقبت و درمان بعدی دارد، می توان نسبت به تمدید ویزای پزشکی تا یازده ماه اقدام کرد.

در اینصورت باید نام پزشک یا متخصص معالج، قبض های پرداختی، زمان شروع درمان و نوع پیشرفت در درمان و مدارک مالی را که استطاعت بیمار را نشان می دهد را جهت تمدید ویزا ارائه نمود.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون