اخذ تابعیت انگلستان از طریق تقاضا

کسانی که از وزیر کشور تقاضای تابعیت انگلستان را نموده و مورد موافقت نیز واقع شده باشد می توانند تابعیت انگلستان را اخذ نمایند. شایان ذکر است که ممکن است متقاضی تمامی شرایط را برای اخذ تابعیت انگلستان داشته باشد اما از طرف وزیر کشور مورد موافقت قرار نگیرد و یا بالعکس شخصی حائز شرایط نباشد ولی مورد موافقت قرار گیرد.

شرایط اخذ تابعیت انگلستان بستگی به این دارد که شخص با تبعه انگلستان ازدواج نموده باشد یا ننموده باشد.

کسانی که با اتباع انگلیسی ازدواج نموده باشد باید دارای شرایط زیل باشند:

دارای اجازه اقامت در انگلستان باشد.

حداقل 5 سال اقامت قانونی در انگلستان داشته باشد.

دارای حسن شهرت و سابقه باشد. ( وزارت کشور در مورد متقاضی از اداره پلیس مبنی بر عدم سابقه کیفری استعلام می نماید).

ارائه مدارک دال بر تسلط به زبان انگلیسی یا گذراندن امتحان زبان. متقاضیانی که سن انها بالای 65 سال باشد نیازی به ارائه مدرک ندارند.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون