شرایط ازد دست دادن تابعیت انگلستان و تابعیت مضاعف

در قانون تابعیت انگلستان مصوب 1948 تاکنون داشتن تابعیت مضاعف ممنوع نگردیده است. چنانچه اتباع انگلستان تابعیت کشور دیگری را اخذ نموده باشند به خودی خود تابعیت انها سلب نخواهد شد، همچنین نیازی به ترک تابعیت نیز نمی باشد.

 

هرگاه تبعه انگلستان تابعیت کشوری را اخذ نماید که مقررات ان کشور اجازه داشتن تابعیت 
مضاعف را به اشخاص نمیدهد در این صورت وی می تواند تابعیت انگلستان را ترک نماید.
 
 

الف) ترک تابعیت انگلستان

 

اتباع انگلیس می توانند از طریق تقاضا از وزارت کشور، تابعیت انگلیسی خود را ترک نمایند. تا زمانی که ترک تابعیت مورد موافقت قرار نگرفته باشد همچنان متقاضی تبعه انگلستان محسوب می شود ولی چنانچه مورد موافقت قرار گیرد و به ثبت نیز رسیده باشد و در مدت زمان 6 ماه تابعیت کشور دیگری را اخذ ننموده باشد ثبت ترک تابعیت لغو خواهد شد و همچنان به تابعیت انگلستان باقی خواهد ماند.
 

ب) سلب تابعیت انگلستان

براساس قانون مهاجرت و تابعیت مصوب 2006 تابعیت انگلستان ممکن است بر اساس تصمیم وزیر کشور از اتباع انگلیسی که دارا ی تابعیت مضاعف می باشند سلب گردد. همچنین اشخاصی که بر اساس خدعه و نیرنگ و مدارک جعلی تابعیت انگلستان را اخذ نموده باشند ممکن است تابعیت انها سلب گردد.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون