تمدید یا ابطال مجوز اقامت در اسپانیا

تمدید مجوز اقامت اسپانیا

مجوز های اقامت اسپانیا می توانند تمدید شوند اگر شرایط شخصی و اقتصادی تغییر نکرده یا شرایط تازه، تمدید مجوز را تصدیق کند.

تمدید مجوز اقامت اسپانیا ، باید مستقیما توسط شخص خارجی ظرف مدت حداقل 60 روز ( با محاسبه تعطیلات شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات بانکها ) قبل از انقضای اعتبار درخواست گردد. ارائه این تقاضا به طور خودکار اعتبار را تمدید می کند. 

ابطال اقامت اسپانیا

شرایطی که منجر به ابطال مجوز اقامت اسپانیا خواهند شد عبارتند از:

تاریخ اعتبار مجوز اقامت اسپانیا به پایان برسد.

هنگامی که شخص دارنده مجوز اقامت مدتی بیشتر از شش ماه پیوسته خارج از اسپانیا باشد.

شخص خارجی مقیم، دیگر تحت پوشش پشتیبانی مالی کافی، مساعدت بهداشتی یا مسکن مناسب نباشد

شرایط مطلوب برای اعطای اقامت از بین بروند.

اطلاعات داده شده توسط شخص خارجی کذب باشند.

نداشتن گذرنامه معتبر مگر اینکه بتوانند ترتیبات لازمه برای تمدید آنرا اجرا نماید.

توجه: زن یا شوهر یا اعضای خانواده که اجازه اقامت اسپانیا را به واسطه دیگری کسب کرده اند، اقامت را حفظ خواهند کرد حتی اگر ارتباطات خانوادگی که بوسیله آن حق اقامت اسپانیا را گرفته اند از بین رفته باشد.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون