اقامت دائم در اسپانیا

زمانیکه شخص خارجی با داشتن اجازه اقامت قانونی و پیوسته به مدت 5 سال در کشور اسپانیا سکونت داشته باشد ، وی حق سکونت نامحدود در اسپانیا را کسب کرده است، و همچنین حق دارد تا بدون محدودیت و در شرایط مساوی با شهروندان اسپانیایی به انجام کاری اشتغال پیدا کند و اصطلاحا اقامت دائم اسپانیا را اخذ نماید.

به منظور کسب اقامت دائم اسپانیا ، لازم است که شخص خارجی در طول مدت 5 سال سکونت، بیش از 6 ماه به طور یکجا از کشور اسپانیا خارج نبوده و در کل دوره های غیبتش بیش از یکسال نباشد.

دارندگان این اجازه اقامت دائم باید هر 5 سال یکبار ، 60 روز زودتر از تاریخ انقضای این اقامت (تعطیلات شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات بانکها محاسبه می شوند) و پرداخت مالیاتهای مربوطه برای تمدید آن اقدام کنند.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون