انگلستان

قانون تابعیت اولیه بریتانیا.ریشه در قرون وسطی دارد.همواره در قلمرو حقوقی کشور انگلستان بین اتباع پادشاهی و بیگانگان تمایزی وجود داشته است.به این صورت که اتباع پادشاهی به او وفا دارند و شامل افرادی می شوند که در قلمرو حاکمیت پادشاه سکونت داشته و یا اینکه بعد ها در قلمرو او ساکن می شوند و با وی هم پیمان می شوند.شهروندان بریتانیایی که دارای گذرنامه این کشور هستند قادر به مسافرت بدون ویزا به ۱۷۳ کشور در دنیا و در صورت تمایل در هر کدام از کشور های اتحادیه اروپا بدون هیچ نوع محدودیتی زندگی کنند.

انواع ویزای انگلستان

آنچه درباره انگلستان باید بدانیم

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون